ZUZA Valjeta

 

ur.16-05-2015r.

maść: czerwono – biała

emerytura hodowlana

Osiągnięcia na wystawach

2 x WO, 3 z 7 lok. 2 z 6 lok. z oceną doskonałą

PIP – zaliczony

RODOWÓD

o: HI ALDERAAN of Maranns Home „LEO” Mł.Ch.Pl., Ch.Pl.
m: ASHTI Double Vision (Aszti)

HD A
ED 0/0
OCD -/-

DNA TESTED : MDR-1, NCL, TNS,IGS, CEA, SN, DM, RS  – CLEAR,
GG – CARRIER

CEA/PRA/KAT/cPRA/RPED/RD/ – wolne, badanie z 09-11-2019